Комунальна установа
Іванківської районної ради

Об'єднаний трудовий архів Іванківського району

Київської області

a

Штати

У штаті архіву 3 особи - директор, бухгалтер, архівістphoto
КУЗЬМЕНКО Людмила Дмитрівна

-

Бухгалтер Іванківського районного Трудового архіву, наказ директора Іванківського районного Трудового архіву №1 від 08.10.2007

1972, Київський кооперативний технікум, за спеціальністю "Планування радянської торгівлі"

Бухгалтер, організовує та виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, зобов’язань і господарських операцій (облік основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, затрат на виробництво, результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунків з постачальниками та замовниками, а також за надані послуги тощо). Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо виконання фінансової дисципліни та раціонального використання ресурсів. Виконує нарахування та перерахування податків і платежів до державного та місцевих бюджетів, страхових внесків до державних позабюджетних соціальних фондів, платежів до банківських установ, коштів на фінансування заробітної платні працівників, інших виплат і платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства. Відповідає за своєчасне та якісне складання документів щодо фінансової звітності установи та контролює їх подання у державні установи відповідно до чинного законодавства України.photo
Білохвост Любов Іванівна

-

Директор призначена Іванківською районною радою розпорядженням № 110 к від 05 грудня 2018 р.

2007 рік Національний аграрний університет ,, Економіка підприємства''

Директор трудового архіву здійснює безпосереднє керівництво трудовим архівом, забезпечує організованість та злагодженість у роботі підлеглих працівників, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на установу, організовує роботу трудового архіву та здійснює контроль за додержанням працівниками архіву вимог щодо ведення архівних справ, діловодства.photo
Федоренко Олена Анатоліївна

-

технічний працівник з 05.05.2017 року наказ № 10 архівіст з 01.01.2019 року наказ №

1981 рік Ірпінський сільськогосподарський технікум м.Ірпінь технік - плановик

Проведення експертизи цінності документів,формування справ, складання та перевірка описів справ з особового складу та тимчасового зберігання, складання історичних довідок,виконання запитів соціального характеру з видачею довідок.